Overblijven en BSO

Overblijven

Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk eindverantwoordelijk geworden voor het overblijven op haar scholen. Onze school heeft de organisatie van het overblijven uitbesteed aan Kober kinderlunch.

Voor meer informatie over het overblijven zie: www.kober.nl/overblijven

Buitenschoolse Opvang (BSO)

U kunt als ouders zelf een keuze maken van welke BSO u gebruik zou willen maken. Veel kinderen van onze school maken gebruik van de BSO van Kober, de Vlindertuin. Met Kober hebben we goede afspraken gemaakt over het halen en brengen en de overdracht. De kinderen gaan onder begeleiding van onze school naar de locatie van de Vlindertuin (Zandoogjes).

Vanaf schooljaar 2017-2018 start er een BSO groep in een lokaal van onze Schoolwoningen.

Voor meer informatie over BSO de Vlindertuin zie: www.kober.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/locaties/vlindertuin/618