Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO)

U kunt als ouders zelf een keuze maken van welke BSO u gebruik zou willen maken. Veel kinderen van onze school maken gebruik van de BSO van Kober, de Vlindertuin. Met Kober hebben we goede afspraken gemaakt over het halen en brengen en de overdracht. De kinderen gaan onder begeleiding van onze school naar de locatie van de Vlindertuin (Zandoogjes).

De opvang voor kinderen vanaf 9 jaar is bij Kbs de Boomgaard onder begeleiding van de Kober.

Voor meer informatie over BSO de Vlindertuin zie: www.kober.nl/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/locaties/vlindertuin/618