Praktische Info

Een school is een hele organisatie waar veel mensen op verschillende manieren mee te maken hebben. Ook zijn zaken aan verandering onderhevig. Op deze pagina treft u belangrijke praktische informatie aan voor nieuwe en bestaande ouders.

Overweegt u uw kind op onze school in te schrijven, dan kunt u dat regelen op de pagina ‘kennismaken’. Wilt u gebruik maken van  buitenschoolse opvang (BSO) dan vindt u onder de knop ‘buitenschoolseopvang een link naar de kinderopvangorganisatie van Kober, die deze zaken bij onze school organiseren.

Verder hebben we de schooltijden en de vakanties van het lopende jaar voor u op een rijtje gezet. Zodra de vakantiedata voor het komende schooljaar bekend zijn, zullen we die publiceren in onze schoolapp.
Meer data en praktische informatie over onze school vindt u in de schoolapp van Kbs de Boomgaard.

Iedere maand geven we een nieuwsbrief uit, ‘De Boomgehoord’. U kunt deze bekijken in de schoolapp van Kbs de Boomgaard.

Kinderen zijn leerplichtig. Daarom moet verlof altijd van te voren aangevraagd worden. Dit verlof kunt u aanvragen via de schoolapp van Kbs de Boomgaard.