Ouderraad

De Boomgaard kent gedurende elk schooljaar vele groepsoverstijgende activiteiten, die geen betrekking hebben op de inhoudelijke leermethodes.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sinterklaasviering,
  • Kerstmis,
  • Pasen,
  • Carnaval,
  • de sportdagen,
  • het eindfeest.

In commissievorm worden deze activiteiten elk jaar opnieuw vorm gegeven door onze Ouderraad, in samenwerking met de leerkrachten en schoolleiding. Het is een leuke uitdaging dit elk jaar weer nèt wat anders te organiseren.

Vele handen maken licht werk en samen maken we het nog leuker!

Waar staat de Ouderraad voor?

Als Ouderraad hebben we, in alle activiteiten, het doel om een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat te bevorderen. We willen een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt voor ouders zijn, over zaken die geen betrekking hebben op inhoudelijke leeractiviteiten. Ook het signaleren van wensen en behoeften van ouders richting de schoolleiding vindt de Ouderraad een belangrijk onderdeel van hun functie.

Lees meer over wat wij doen in ons jaarverslag, deze sturen we je graag per mail toe.

Wie is de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit  enthousiaste en betrokken ouders, aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en 2 penningmeesters. Elk lid zit in tenminste 2 commissies en organiseren de activiteit samen met een commissie van school.

Helpende handjes

Bij sommige activiteiten hebben we extra handjes nodig en dan roepen we de hulp in van de “helpende handjes”. Dit zijn ouders die het leuk vinden af en toe mee te helpen. Helpend handje worden? Mail ons je gegevens en je ontvangt een mailtje als we extra hulp nodig hebben: kbsdeboomgaard_oudervereniging@inos.nl

Je herkent ons tijdens activiteiten aan de groene hoed!

Elke ouder kan lid worden van de Ouderraad!

Wanneer je lid wordt, heb je de mogelijkheid om mee te beslissen over de besteding van de middelen verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Verder help je  mee bepalen welke soorten activiteiten worden opgezet. Hiermee kun je een zeer concrete bijdrage leveren aan het welbevinden van je kind(eren) op onze school.

Vragen, aanmeldingen of opmerkingen?

Nieuwsgierig of de Ouderraad iets voor jou is? Je bent welkom om een vergadering bij te wonen. Voel je vrij om contact met ons te zoeken via email: kbsdeboomgaard_oudervereniging @inos.nl.

Oudervereniging

De Ouderraad van Kbs De Boomgaard is een vereniging die volledig bestaat uit ouders van kinderen op onze school. Ons budget voor het mogelijk maken van de activiteiten komt uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Met de oprichting van deze vereniging is een aantal zaken direct officieel geregeld, zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de Ouderraad. Ook is hierdoor een helder financiële scheiding tussen school en oudervereniging ontstaan. De statuten en een exemplaar van het jaarverslag zijn bij de Ouderraad op te vragen.

Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd, waar het bestuur verslag doet van het afgelopen jaar op zowel financieel als organisatorisch vlak.

Dit is ook na te lezen in ons jaarverslag (op te vragen).