Onze school in cijfers

Wilt u weten wat de statistische gegevens zijn over de samenstelling van ons team of de leerlingen, of wilt u weten hoe de onderwijsinspectie over onze school oordeelt? Misschien wilt u weten wat de scores van de eindtoets basisonderwijs zijn of hoe de uitstroom naar het voortgezet onderwijs is?

Dan verwijzen we u graag naar de website www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt u al deze gegevens van onze school en van alle andere scholen overzichtelijk bij elkaar.