Onze school in cijfers en Inspectie

Wilt u weten wat de statistische gegevens zijn over de samenstelling van ons team of de leerlingen, of wilt u weten hoe de onderwijsinspectie over onze school oordeelt? Misschien wilt u weten wat de scores van de eindtoets basisonderwijs zijn of hoe de uitstroom naar het voortgezet onderwijs is?

Dan verwijzen we u graag naar de website www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt u al deze gegevens van onze school en van alle andere scholen overzichtelijk bij elkaar.

Inspectiebezoek INOS

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is eind 2018 uitgevoerd bij het bestuur van INOS. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur van INOS op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Klik hier voor het inspectierapport (op de website van INOS).