Onze gebouwen

In ons hoofdgebouw zitten de groepen 1 t/m 4, Intern begeleider en teamcoördinator groep 1 t/m 4. Verder is daar een aula, twee speelzalen en vindt u daar de administratie van onze school. Ook het kantoor van de directeur is in het hoofdgebouw gesitueerd.

gebouw1

boomgaard_gebouw_1

Aan de overkant van het fietspad (Iepepage) liggen de ‘schoolwoningen’. In dit gebouw bevinden zich 11 lokalen die in gebruik zijn door de groepen 6, 7, 8, Intern begeleider en teamcoördinator groep 5 t/m 8.

Aan het schoolplein achter de ‘schoolwoningen’ staat een klein rood gebouwtje. In dit gebouwtje zit de schoolbibliotheek en  BSO van de Kober.

boomgaard_gebouw_1

Rondom onze gebouwen zijn verschillende poorten, ieder met een eigen kleur. Zo kunnen we makkelijk duidelijk maken bij welke poort kinderen naar buiten of naar binnen kunnen gaan. Zo treft u de hoofdingang van ons hoofdgebouw bij de blauwe poort.

In de Palmstraat hebben we nog een eigen gymzaal die door ons volop in gebruik is.