Onze gebouwen

Omdat onze school in het verleden hard gegroeid is, zijn we al snel uit ons jasje gegroeid. Dat heeft er toe geleid dat we nu in 4 verschillende gebouwen zitten. Gelukkig liggen die gebouwen allemaal vlak bij elkaar.

In ons hoofdgebouw zitten de groepen 1 t/m 4. Verder is daar een aula, twee speelzalen en vindt u daar de administratie van onze school. Ook het kantoor van de directeur is in het hoofdgebouw gesitueerd.

gebouw1

boomgaard_gebouw_1

Aan de overkant van het fietspad (Iepepage) liggen de ‘schoolwoningen’. In dit gebouw bevinden zich 11 lokalen die in gebruik zijn door de groepen 7 en 5. Ook is daar een kantoortje voor de teamcoördinatoren en IB er van de middenbouw en bovenbouw. Vanaf schooljaar 2017-2018 is daar ook een groep BSO van Kober gehuisvest.

Aan het schoolplein achter de ‘schoolwoningen’ liggen twee kleine rode gebouwtjes. In het ene gebouwtje zitten de groepen 8 en in het andere gebouwtje de groepen 6.

boomgaard_gebouw_1

Rondom onze gebouwen zijn verschillende poorten, ieder met een eigen kleur. Zo kunnen we makkelijk duidelijk maken bij welke poort kinderen naar buiten of naar binnen kunnen gaan. Zo treft u de hoofdingang van ons hoofdgebouw bij de blauwe poort.

Iets verderop in de wijk hebben we nog een eigen gymzaal die door ons volop in gebruik is.