Schakelklas

In de schakelklas krijgen kinderen met een taalachterstand uit de groepen 4 en 5 wekelijks extra woordenschatonderwijs door leerkrachten van onze school.

In samenwerking met gastdocenten van de Nieuwe Veste wordt het woordenschataanbod gecombineerd met muziek, drama, dans en beeldende kunst.

De kinderen leren behalve nieuwe woorden hierbij ook hun eigen talenten te ontdekken.