Kurzweil

Voor kinderen met dyslexie hebben we de mogelijkheid om te leren werken met Kurzweil.

Dit digitale ondersteuningsprogramma helpt de dyslectische leerlingen bij het technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren.

Met de faciliteiten die het schoolbestuur INOS ons biedt zal het gebruik van Kurzweil de komende tijd een flinke uitbreiding krijgen binnen onze school.