Kinderraad

Om kinderen meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven is er een Kinderraad opgericht. In de Kinderraad zitten 8 kinderen uit de groepen 7 en 8. Onder procesbegeleiding van de directeur vergadert de Kinderraad 6 keer per jaar.

Alle onderwerpen die door de kinderen zelf aangedragen worden kunnen besproken worden. De kinderraad kan besluiten een officieel advies te geven aan het Centrale Team (CT) van de school, net als de Medezeggenschapsraad van ouders en personeel dat kan doen.

Zo’n advies wordt altijd binnen het CT besproken en er komt ook altijd een reactie terug over wat er met het advies gedaan wordt.