Eureka!

Voor hoogbegaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de verrijkingsklas van Eureka! gedurende één dagdeel per week.

In de verrijkingsklassen krijgen de kinderen kansen om te werken en te leren op hun persoonlijke uitdagingsniveau. Ze doen hiermee succeservaringen op.

Hoogintelligente kinderen bouwen eigenwaarde op door iets succesvol te volbrengen waarvan ze aannamen dat het moeilijk zou zijn. Het belangrijkste is de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken: ze worden herkend en erkend!