Kinderen

We nemen onze leerlingen serieus. We leren ze zelfstandig te worden en de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Via de Kinderraad betrekken we ze bij het beleid en de organisatie van de school. Door deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek kunnen de leerlingen uit de bovenbouwgroepen hun mening geven over de schoolorganisatie en het onderwijs waarbij gelegenheid is voor eigen inbreng.

Het stimuleren van positief gedrag staat bij ons hoog in het vaandel. Wij schenken veel aandacht aan het pedagogische klimaat op onze school en aan respectvolle omgangsvormen.

Wij begeleiden kinderen graag om hun eigen talenten te leren ontdekken en om deze tot ontwikkeling te laten komen.  We dagen kinderen uit om hun eigen grenzen te verleggen en bieden faciliteiten om samen van en met elkaar te leren.