Kbs De Boomgaard, de maatschappij in een notendop!

We hebben een grote basisschool die centraal tussen de wijken Tuinzigt en Westerpark ligt. Onze leerlingen vormen een mooie evenwichtige samenstelling van kinderen met heel verschillende achtergronden. Daardoor leren kinderen al vroeg omgaan met die verschillen. We doen dat met elkaar vanuit de kernwaarden respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en ambitie.

Leerlingen

We nemen onze leerlingen serieus. We leren ze zelfstandig te worden en de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Via de Kinderraad betrekken we ze bij het beleid en de organisatie van de school. Het stimuleren van positief gedrag staat bij ons hoog in het vaandel.

Lees verder

Ouders

We hechten veel waarden aan ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad, de ouderraad, klassenouders en hulpouders. Maar centraal staat het gesprek met de ouders over het leerproces van de kinderen, want opvoeden doen we samen.

Lees verder

Personeel

We hebben een heel divers team dat met elkaar op een professionele wijze vorm geeft aan het onderwijsproces van de leerlingen. Van schoonmaakster tot administratie. Van onderwijsassistent tot vakspecialist. Van intern begeleider tot directeur. Samen bouwen we aan onze school.

Lees verder