Kbs De Boomgaard, de maatschappij in een notendop!

We hebben een grote basisschool die centraal tussen de wijken Tuinzigt en Westerpark ligt. Onze 800 leerlingen vormen een mooie evenwichtige samenstelling van kinderen met heel verschillende achtergronden. Daardoor leren kinderen al vroeg omgaan met die verschillen. We doen dat met elkaar vanuit de kernwaarden respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en ambitie.

vlinders

Leerlingen

We nemen onze leerlingen serieus. We leren ze zelfstandig te worden en de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Via de Kinderraad betrekken we ze bij het beleid en de organisatie van de school. Het stimuleren van positief gedrag staat bij ons hoog in het vaandel.

Lees verder
bloem

Ouders

We hechten veel waarden aan ouderbetrokkenheid. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad, de ouderraad, klassenouders en hulpouders. Maar centraal staat het gesprek met de ouders over het leerproces van de kinderen, want opvoeden doen we samen.

Lees verder
paddestoelen

Personeel

We hebben een heel divers team dat met elkaar op een professionele wijze vorm geeft aan het onderwijsproces van de leerlingen. Van schoonmaakster tot administratie. Van onderwijsassistent tot vakspecialist. Van intern begeleider tot directeur. Samen bouwen we aan onze school.

Lees verder

Twitter

 • BoomgaardBreda

  Vandaag is onze school weer begonnen. Gelukkig zijn alle kinderen weer veilig teruggekomen van vakantie. Iedereen een goede start v.h. jaar!

  Retweet Reply Favorite (ongeveer 3 weken geleden)
 • BoomgaardBreda

  We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! Op maandag 5 september starten we weer.

  Retweet Reply Favorite (ongeveer 2 maanden geleden)
 • BoomgaardBreda

  De nieuwe kalender en schoolgids staan op onze site. Ieder gezin krijgt na de vakantie een gedrukt exemplaar van deze kalender.

  Retweet Reply Favorite (ongeveer 2 maanden geleden)
Volg ons ook op Twitter